head> Home

ČIME SE BAVIMO

01.ČLANOVI

 • Pomažu u razvitku društva i lokalne zajednice
 • Preventivno djeluju u lokalnoj zajednici
 • Sudjeluju u preventivnim aktivnostima iz ZOP-a i vatrogastva

02.VATROGASCI

 • Izlaze na intervencije po pozivu iz centra veze i od građana
 • Osposobljavaju se sukladno programu i planu vatrogasne zajednice grada Zagreba
 • Izvode vježbe u suradnji sa lokalnim tvrtkama/institucijama

03.ZAŠTITA OD POŽARA

 • Unapređenje i razvitak ZOP-a na lokalnoj razini
 • Provođenje vježbi
 • Provođenje "mjeseca zaštite od požara"
 • Obavljanje i drugih poslova iz ZOP-a i vatrogastva od interesa DVD-a

04.ORGANIZACIJA

 • Natjecanja koja su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti
 • Stručnih predavanja iz oblasti vatrogastva i sl.
 • Kulturnih i športskih priredbi
 • Aktivnosti iz zaštite od požara i vatrogastva

POSLJEDNJE VIJESTI

IMAJTE NA UMU
PREVENTIVA PRIJE SVEGA

Svatko od nas može i mora pažljivim i odgovornim ponašanjem spriječiti da do požara uopće i dođe, a ako i nastane, uz odgovarajuće mjere opreza može pogasiti početni požar pomoću raspoloživih priručnih sredstava. "Većina požara u prvoj minuti gasi se čašom vode. U drugoj minuti je potrebna posuda vode i pomoć druge osobe, a već u trećoj minuti potrebna je organizirana i uvježbana vatrogasna postrojba". Uključite jednu osobu Vašeg domaćinstva u vatrogasno društvo kako bi protupožarna preventiva postala sastavni dio Vašeg domaćinstva.

Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre. Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije. Lakše ćete spriječiti nastanak i širenje požara ako znate da se toplina prenosi konvekcijom (strujanjem, vrućim i užarenim plinovima), radijacijom (zračenjem, moguće i kroz zrakoprazan prostor) i kondukcijom (provođenjem, unutar ili međusobnim dodirom tvari).

Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora. Plinske boce se moraju uvijek prije uporabe provjeriti i apsolutno nepropusno priključiti. Instaliranje plinskih postrojenja dozvoljeno je samo od strane stručnih osoba u skladu s tehničkim propisima.