O NAMA

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RESNIK-ZAGREB

DVD Resnik-Zagreb je stručna i humanitarna udruga koja obavlja vatrogasnu djelatnost od interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.
Udruga je osnovana u siječnju 2010. godine.
Broj  aktivnih članova je 100, od čega 30 pripadnika vatrogasne djece i mladeži, 27 operativna člana te 43 pomažući član.
U lipnju 2014. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Resnik-Zagreb je službeno postalo članicom Vatrogasne zajednice grada Zagreba.
Na području djelovanja (naselje Resnik, gradska četvrt Pešćenica-Žitnjak) istaknuta smo izvanškolska aktivnost za djecu i mlade, koji tijekom aktivnog sudjelovnja u programima Društva, kao i pripremama za natjecanja i nastupima na istima ostvaruju zapažene rezultate na razini grada Zagreba.

OSPOSOBLJENOST ČLANOVA

 

10 ispitana vatrogasaca
19 vatrogasaca 1 klase
1 vatrogasni dočasnik
3 vatrogasna dočasnika 1 klase
3 vatrogasna časnika
15 vatrogasne mladeži

Specijalnosti bolničar - 2 vatrogaskinje
Specijalistička obuka za spašavanje iz ruševina - 4 vatrogasca
Specijalnost za radove na vodi - 2 vatrogasca
Specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa - 8 vatrogasaca
Specijalnost za spašavanje pri tehničkim intervencijama - 4 vatrogasca
Specijalnost za akcidente s opasnim tvarima - 2 vatrogasca
Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima - zapovjednik, dozapovjednik i član postrojbe
Voditelji mladeži - 4 vatrogasca i 4 vatrogaskinje
Osposobljenost za rad sa motornom pilom - 10 vatrogasaca

Bodovna lista VZGZ-a za 2018. godinu - 577 bodova

IZ ETIČKOG KODEKSA VATROGASTVA:

Vatrogasac u okviru svojih zadaća i nadležnosti obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu bilo kada je to potrebno, profesionalno ili dobrovoljno, i uvijek je u slučaju potrebe na usluzi ljudima kojima je potrebna pomoć. Vatrogasac pri obavljanju vatrogasne djelatnosti mora poštivati važeće propise i odgovarajući pozitivan odnos prema humanim, moralnim, etičnim i drugih vrednotama i načelima koja utvrñuju ulogu vatrogastva u državi.

Načela etičkog kodeksa hrvatskog vatrogastva obvezujuća su za članove svih vatrogasnih organizacija bez obzira na mjesto i vrijeme obavljanja zadaća iz područja vatrogasne djelatnosti.

Pri obavljanju intervencija vatrogasac se susreće sa sudionicima različitih nesreća, a s kojima mora postupati krajnje pažljivo i humano. Posebnu pozornost mora posvetiti ozlijeñenim osobama koje trebaju dodatnu pomoć.

Vatrogasac svojim ponašanjem njeguje vrednote bogate prošlosti vatrogastva i utvrđuje osobni ugled i ugled hrvatskog vatrogastva u cjelini tako, da brine o svojoj osobnoj uređenosti, kao što to propisuju Pravila vatrogasne službe, prije svega dosljednim, stručnim, humanim i prijaznim pristupom vršenju svojih zadaća.

Vatrogasac se radi obavljanja zadaća školuje, osposobljava i usavršava, širi opću naobrazbu i razvija specifična znanja koja su potrebna za učinkovito i stručno obavljanje zadaća. Sa stručnim pristupom na intervencijama povećava si ugled i pouzdanost.

Odnosi među vatrogascima temelje se na prijateljstvu, međusobnom poštovanju, utvrđenom hijerarhijskom ustroju, uzajamnoj i solidarnoj pomoći, strpljivosti i iskrenosti te međusobnom povjerenju i dostojanstvu. Odnosi među dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima temelje se na međusobnom poštivanju te stručnoj pomoći i suradnji.